0

Chính Sách Đổi Trả -Return Policy

Last Update: November 18th, 2019

 

Chúng tôi chấp nhận đổi lại hàng. Trong các trường hợp sau:

  1. Bạn có thể trả lại các mặt hàng chưa mở trong bao bì gốc trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng của bạn với biên nhận hoặc bằng chứng mua hàng. Nếu 30 ngày trở lên đã trôi qua kể từ khi bạn mua, chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho bạn hoặc trao đổi.
  2. Sản phẩm do lỗi của nhà sản xuất, rách, trầy sước. Vui lòng chụp ảnh và gửi lại cho chúng tôi ngay. Nếu bạn chưa kịp kiểm tra hàng vì lý do nào đó, vui lòng nói rõ lý do.
  3. Trường hợp vì lý do thời tiết ảnh hưởng tới sản phẩm chúng tôi sẽ gửi bạn một sản phẩm mới hoàn toàn tương tự như sản phẩm bạn đặt hàng

Khi nhận được hàng trả lại, chúng tôi sẽ kiểm tra đầy đủ và thông báo cho bạn qua email, trong một khoảng thời gian hợp lý, cho dù bạn có được trả lại hay không. Nếu bạn được hoàn trả, chúng tôi sẽ hoàn lại giá mua của bạn và tín dụng sẽ tự động được áp dụng cho phương thức thanh toán ban đầu của bạn.

 

Chỉ các mặt hàng có giá thông thường có thể được hoàn trả. Các mặt hàng khác không hoàn lại.

Để theo dõi tình trạng của sự trở lại của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại website hoặc thông tin lieenheej của chúng tôi.

Chúng tôi chỉ trao đổi hàng hóa nếu chúng bị lỗi hoặc bị hư hỏng. Trong trường hợp bạn cho rằng sản phẩm bị lỗi, bạn nên nhanh chóng liên hệ với chúng tôi tại [•] với thông tin chi tiết về sản phẩm và lỗi. 

Khi nhận được sản phẩm trả lại, chúng tôi sẽ kiểm tra đầy đủ và thông báo cho bạn qua e-mail, trong một khoảng thời gian hợp lý, cho dù bạn có quyền thay thế do lỗi. Nếu bạn đủ điều kiện, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một sản phẩm thay thế.

Hoàn tiền không bao gồm bất kỳ chi phí vận chuyển và xử lý được hiển thị trên phiếu đóng gói hoặc hóa đơn. Phí vận chuyển cho tất cả các trả lại phải được trả trước và bảo hiểm của bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại cho phần cứng trong quá trình vận chuyển. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận được hàng trả lại của bạn. Chi phí vận chuyển và xử lý không được hoàn trả. Bất kỳ số tiền được hoàn lại sẽ không bao gồm chi phí vận

We accept returns. You can return unopened items in the original packaging within 30 days of your purchase with receipt or proof of purchase. If 30 days or more have passed since your purchase, we cannot offer you a refund or an exchange.

Upon receipt of the returned item, we will fully examine it and notify you via email, within a reasonable period of time, whether you are entitled to a return. If you are entitled to a return, we will refund your purchase price and a credit will automatically be applied to your original method of payment.

Only regular priced items may be refunded. Sale items are non-refundable.

To follow-up on the status of your return, please contact us.

We only exchange goods if they are defective or damaged. In circumstances where you consider that a product is defective, you should promptly contact us at [•] with details of the product and the defect. You can send the item you consider defective to:

Upon receipt of the returned product, we will fully examine it and notify you via e-mail, within a reasonable period of time, whether you are entitled to a replacement as a result of the defect. If you are eligible, we will send you a replacement product.

Refunds do not include any shipping and handling charges shown on the packaging slip or invoice. Shipping charges for all returns must be prepaid and insured by you. You are responsible for any loss or damage to hardware during shipment. We do not guarantee that we will receive your returned item. Shipping and handling charges are not refundable. Any amounts refunded will not include the cost of shipping.