0

Sot giỏ lục bình

Cung cấp sọt, giỏ lục bình decor, dùng đựng cây trong nhà, đựng đồ siêu đẹp.

Giá bán bạn đặt theo kích thước yêu cầu nha, giá sọt giỏ lục bình sẽ rẻ thôi

 

 

 

Mô tả

Cung cấp sọt, giỏ lục bình decor, dùng đựng cây trong nhà, đựng đồ siêu đẹp, Giá bán giỏ lục bình trang trí tùy vào kích thước. Tuy nhiên giá sẽ rẻ thôi các bạn