0

Chao đèn, chụp đèn lục bình decor

Cung cấp chao đèn, chụp đèn, được làm thủ công từ lục bình, cói.

Sản phẩm chao đèn, chụp đèn lục bình, cói với nhiều kích thước khác nhau

Kích thước lớn: 60cmx80cm, 40cmx60cm

Kích thước nhỏ: 10x30cm

 

Tags: ,

100,000

Availability:

Hết hàng

Mô tả

Cung cấp chao đèn làm thủ công bằng lục bình. Chao đèn, chụp đèn decor thủ công siêu đẹp. Đặt theo yêu cầu thiết kế.