0

Thảm lục bình trang trí bàn ăn

Thảm lục bình trang trí bàn ăn kích thước 40cm 50cm dùng để lót dưới ly, chén, dĩa, trang trí cho bàn tiệc.

Một sản phẩm bằng lục bình cực đẹp

 

Mô tả

Thảm lục bình trang trí bàn ăn kích thước 40cm 50cm dùng để lót dưới ly, chén, dĩa, trang trí cho bàn tiệc.

Một sản phẩm bằng lục bình cực đẹp